Skyttorps

 Vägförening

Skyttorps vägförening

Här presenteras information för dig som är boende i Skyttorp.

Skyttorps vägföreningen ansvarar för:

Gemensamhetsanläggning Tensta-Åsby ga:4. Där ingår vägar, gång och cykelbanor, samt tillhörande diken, slänter, vändplaner och parkeringar.

Vägföreningen ansvarar ej för:

Belysning i samhället (Vattenfall)

Väg 707 Vikstavägen (Trafikverket driftområde Tierp)

Perronger/banområde Upptåget (Trafikverket/Kommunen)

Badplatsen vid Fyrisån (Kommunen)

Lekplatser (Kommunen)

Nyheter

 

2016-11-10

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte 2016. Se kallelse här. Önskas dokument kontakta Patric Sandberg (se kontakt).

 

2016-04-11

Våren är här!

Nu sätter växtligheten i gång så ta gärna en titt på vilka regler som gäller för träd och buskar.

 

 

2015-06-06

Snöröjare sökes!

Föreningen är i behov av att hitta en ny snöröjare till vintern. Intresserad eller vet någon som skulle kunna göra jobbet? Hör av er till ordförande eller vägfogden!

 

2015-06-06

Ny ordförande

Patric Sandberg Helenius tar över som ordförande i Skyttorps vägförening. Patric har tidigare varit vice ordförande. Elias blir ledamot i styrelsen.

 

2015-06-06

Ny entreprenör för sommarskötseln

Efter en tids sökande har föreningen äntligen funnit ny entreprenör för sommarskötseln. Vi ser fram emot fina gröna trimmade gräsytor!

 

2015-03-18

Skyttorpsdán

Föreningen Skyttopsdan har låtit meddela att Projekt Skyttopsdan 2015 nu är igång! Boka redan nu in lördagen den 13 juni kl 10 - 16.

 

Till Föreningen Skyttopsdans hemsida

 

2015-03-18

Medlemmsavgift

Påminner alla medlemmar att betala medlemsavgiften. Vi har för närvarande fått in ca 13%, men det är å andra sidan många dagar kvar. Förfallodatum är 15-03-31. Medlemsavgiften ändrades vid årsmötet 14-11-26 till 500 kronor. Glöm inte att ange fakturanummer på inbetalningen!

 

2015-03-17

Arbetet flyter på i styrelsen

Styrelsens arbete flyter på. Fortfarande är det en del oklarheter, men vi hoppas snart kunna blicka framåt och börja arbeta med det vi är satta att göra.

Sandupptagningen kommer sannolikt att inom kort påbörjas. En åtgärdslista är under framtagning och arbetet håller på att fördelas. Påminnelser för medlemsavgifterna från förra året har tillsammans med årets skickats ut.

 

Våren är i luften!

 

2015-02-19

Borttagning av protokoll

Vid senaste styrelsemötet beslutades det att inga protokoll förutom årsmötesprotokollen ska att ligga på hemsidan. Anledningen är att skydda föreningen.

 

2015-01-16

Ny gatubelysning

Uppsala kommun har efter dialog med Skyttorps vägförening bytt ut ett flertal lampor till LED-lampor. Sikten vid skolan har exempelvis ökat avsevärt.

 

2014-11-28

Årsmötet genomfört!

Den 26:e november hölls årsmötet till slut. Efter många bra diskussioner blickar vi nu framåt. Det gångna året var lite stökigt av en rad olika anledningar. Nu blickar vi framåt. Den nya styrelsen med Elias Tapper som ny ordförande kommer inom kort att samlas för att hålla ett konstituerande styrelsemöte. När det är genomfört kommer kontaktuppgifter mm uppdateras på hemsidan.

Medlemsavgiften kommer att sänkas från 700 kr till 500 kr.

Kom gärna med synpunkter, försök vara konstruktiva med lösningar och förslag på förbättringar.

2014-11-11

Ett litet fel...

Vid utskicket av kallelsen fick vissa medlemmar felaktigt datum. Det datum som är korrekt är 2014-11-26 kl 19.00, inget annat.

Årsmöte

2014-11-11

Styrelsen beslutade 2014-11-11 att årsmötet för Skyttorps vägförening ska hållas 2014-11-26 kl 19.00 vid Klubbis. Under dokument i menyn till vänster finns dokument kopplade till årsmötet. Revisionsberättelse delges separat genom revisorerna. Viktigt att veta är att revisorerna inte har skrivit under vägföreningens årsredovisning i skrivande stund.

2014-10-28

Årsredovisning

Ett intensivt arbete pågår inför kommande årsredovisning. Styrelsen har tät kontakt med revisorerna för att tillsammans arbeta fram en årsredovisning. Samarbetet går bra och vi hoppas i närtid få fram en produkt.

2014-10-26

Grävarbete vid parkeringen vid skolan.

Grävarbetet kommer att fortsätta och näst på tur är parkeringen vid skolan (längs med Vikstavägen). Detta kommer att innebära begränsat med möjlighet att parkera där. Efter detta kommer grävarbete längs med Stocksjövägen att påbörjas.

2014-10-26

Nytt datum för årsmöte.

Ett nytt preliminärt datum är satt för årsmötet, 14-11-20. Tyvärr har vi varit tvungna att flytta fram mötet på grund av försening med bokslutet. Styrelsen ber om ursäkt för detta men har inte sett något annat alternativ till detta. Ber om överenseende om detta. Enligt stadgarna ska årsmöte hållas i oktober, nu blir det alltså i november. Beslutet är taget i samråd med revisorerna.

2014-10-16

Möte med revisorerna

Delar av styrelsen mötte revisorerna för att ha dialog inför årsredovisningen och för att reda ut vissa frågetecken.

2014-09-15

Höstfix

Hösten är i antågande. Det innebär att var och en i föreningen måste se om sina träd, buskar och annat som sticker ut från tomterna, så att snöröjningen går smidigt i vinter. Tänk på att snö kan tynga ned grenar och då komma i vägen för traktorn.

Glöm inte att höra av er till vägfogden om ni har några funderingar eller synpunkter på snöröjning eller sandning.

Under info till medlem finns rekommendationer rörande hur man ska hålla rent runt sin tomt.

2014-09-15

Grävarbetet vid korsningen Vikstavägen/Stocksjövägen/Gullsjövägen

Grävarbetet längsmed Vikstavägen börjar nu gå mot sitt slut. Det kommer dock att dröja något innan ny asfalt läggs på grund av att det även ska grävas längsmed Stocksjövägen. När hela grävarbetet är klart kommer ny asfalt att läggas.

2014-09-08

Preliminärt datum för årsmöte

På förekommen anledning vill styrelsen tydliggöra att det är ett preliminärt datum satt för årsmötet. Datumet kan komma att ändras beroende på bland annat hur fort styrelsen kan ta fram kallelsen till årsmötet. Anledningen till varför styrelsen så tidigt vill gå ut med ett preliminärt datum är för att så många som möjligt av medlemmarna ska kunna komma. Det är med andra ord i all välmening informationen delges.

2014-09-03

Preliminärt datum för årsmöte

Vid styrelsemötet 2014-09-02 arbetades det fram ett preliminärt datum för årsmötet. Datumet är 2014-10-29. Observera att detta är ett preliminärt datum.

2014-08-27

Valberedningsmöte

Den 27:e augusti höll vägföreningens valberedning ett möte avseende styrelsens sammansättning för kommande period.

2014-08-20

Årsmöte

I höst är det åter årsmöte i vägföreningen. Fundera redan nu på om det är något som du vill ta upp. Vägföreningen är alltid positivt inställd till förslag till förbättringar.

2014-02-26

Omläggning av en spillvattenledning

Uppsala Vatten och Avfall AB planerar att starta entreprenad för omläggning av en spillvattenledning som befinner sig längs med Flisvägen i mitten på mars.

Karta över arbetsområdet.

2014-02-18

14 juni är det dags för Skyttorpsdán

Länk till föreningen Skyttorpsdán.

http://www.skyttorpsdan.dinstudio.se/

2014-01-04

Ny vägfogde!

Owe Eriksson är ny vägfogde vid Skyttorps vägförening. Owe nås via det gamla mobiltelefonnumret som återfinns under kontakt och styrelse.

2014-01-04

Vem vet var vintern är?

SVF söker information om vart vintern tagit vägen. Tipsa gärna om vart den är?

2012-11-16

Vem känner du som kan vara med i styrelsen?

Vi söker personer som kan vara med i styrelsen för vägföreningen. Tipsa gärna valberedningen eller ordförande.

2012-11-15

extra STÄMMA - 29 november kl 19:30 i Klubbis

Kallelse till stämma/årsmöte kommer att skickas och sättas upp på anslagstavlor i Skyttorp.

2012-10-08

STÄMMA - 30 oktober kl 19:30 i Klubbis

Kallelse till stämma/årsmöte kommer att skickas och sättas upp på anslagstavlor i Skyttorp.

2011-11-19

Ny entreprenör för vinterväghållning i Skyttorp

Då Fredrik valt att inte fortsätta med vinterväghållningen för vägföreningen räkning har Ulf Larsson kontrakterats för kommande vinter.

2011-11-19

Ny styrelse, Skyttorps Vägförening

På stämman valdes ny styrelse, se sidan för styrelse. Vägföreningen tackar avgående ledarmöter för deras tid i styrelsen.

2011-10-10

STÄMMA - 25 oktober kl 19:30 i Klubbis

Kallelse har skickats idag och finns uppsatt på anslagstavlor i Skyttorp.

Läs mer »

2011-05-19

Återställning av vägar

Under vinter har Uppsala vatten grävt på Spåntvägen samt Snickar-Anders väg. Uppsala vatten planerar att påbörja återställning om 2 veckor.

2011-05-04

Vem känner du som kan vara med i styrelsen?

Vi söker personer som kan vara med i styrelsen för vägföreningen. Tipsa gärna valberedningen eller ordförande.

Valberedning: Carlo Andersen, Ulf Ånöstam, Helena Ekberg

2011-05-03

STÄMMA - Preliminärt datum 4 oktober kl 19:30 i Klubbis.

Vägfogde 070-348 49 14

Skyttorps Vägförening