Skyttorps

 Vägförening

Skyttorp Karta

Här finner ni karta över området som ingår i Tensta-Åsby ga:4.

I norr ingår även Igelsjötorp, Lövliden och Lunda.

Begränsningslinjen visar båtnadsområdet för gemensamhetsanläggningen.

Skyttorp Karta från förättning 2001

Vägfogde 070-348 49 14

Skyttorps Vägförening