Skyttorps

 Vägförening

Kontakt vägföreningen

Post

Skyttorps vägförening

c/o Patric Sandberg Helenius

Knypplanvägen 50

743 94 Skyttorp

Telefon

070-397 52 33

Frågor rörande väghållning kontakta vägfogden.

Uppge ärende, namn, adress och telefonnummer.

Vägfogde 070-348 49 14

Skyttorps Vägförening