Skyttorps

 Vägförening

Styrelse

Patric Sandberg Helenius (ordförande)

Ingvar Bräck (vägfogde)

Jens Holmström (sekreterare)

Owe Eriksson

Irma Karlsson

 

 

Suppleant

Patric Carlsson

Claes Nilsson

Sofia Sjödin

Johan Söderström

Valberedning

Kent Johansson

Helena Martinsson

 

Vägfogde

Ingvar Bräck

telefon:070-348 49 14

Revisorer

Susanne Andersson

Margareta Johansson

Miika Weckström (Suppleant)

Uppdaterad 2015-06-06

Vägfogde 070-348 49 14

Skyttorps Vägförening