Skyttorps

 Vägförening

Styrelse

Patric Sandberg Helenius (ordförande)

Håkan Lund (tillförordnad vägfogde)

Valfrid Jarl

Ulf Pettersson

Vakant (skall tillsättas innan 2017-12-31)

 

 

Suppleant

Ann-Christin Björklund

Valberedning

Helena Martinsson

 

Vägfogde

Håkan Lund (tillförordnad)

telefon: 070-356 84 69

Revisorer

Susanne Andersson

Margareta Johansson

Uppdaterad 2017-12-11

Vägfogde 070-348 49 14

Skyttorps Vägförening